Høring – forslag til endring i politiloven (adgang for kommunene til å forby tigging på offentlig sted)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.04.2014