Høring – rapport om høyskolesektoren i Nordland (Nordlandsutvalget)

Kunnskapsdepartementet oppnevnte i juni 2009 et utvalg som fikk i oppdrag å utrede samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i høyskolesektoren i Nordland. Oppdraget ble gitt etter en dialog med Nordland fylkeskommune. Utvalgets rapport – Ta hele Nordland i bruk! – ble overlevert departementet 27. januar 2010, og sendes nå på høring til berørte instanser og interessenter. Det er berammet en høringskonferanse 31. mai, der utvalgets forslag vil bli drøftet i lys av de høringskommentarer som da er innkommet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.04.2010

Kunnskapsdepartementet oppnevnte i juni 2009 et utvalg som fikk i oppdrag å utrede samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i høyskolesektoren i Nordland. Oppdraget ble gitt etter en dialog med Nordland fylkeskommune. Utvalgets rapport – Ta hele Nordland i bruk! – ble overlevert departementet 27. januar 2010, og sendes nå på høring til berørte instanser og interessenter. Det er berammet en høringskonferanse 31. mai, der utvalgets forslag vil bli drøftet i lys av de høringskommentarer som da er innkommet.
(16.02.2010)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil, 165 kB)

Nordlandsutvalgets rapport: Ta hele Nordland i bruk! (PDF-fil, 6 MB)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (rapporten Ta hele Nordland i bruk! er imidlertid bare tilgjengelig i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.