Ta hele Nordland i bruk

Nordlandsutvalget har i dag overlevert rapporten ”Ta hele Nordland i bruk!” til forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland. Flertallet i et utvalg (åtte av ni) foreslår å slå sammen de tre høyskolene i Nordland, Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Nesna. For å sikre utdanning og forskning i hele Nordland, mener utvalget det er behov for endringer i måten høyere utdanning i Nordland er organisert og styrt på. Mindretallet på ett medlem deler flertallets analyse og forslag om arbeidsdeling, men mener dette best kan nås gjennom en tydelig og stramt organisert nettverksmodell mellom de tre høyskolene.

Nordlandsutvalget har i dag overlevert rapporten ”Ta hele Nordland i bruk!” til forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland. Flertallet i et utvalg (åtte av ni) foreslår å slå sammen de tre høyskolene i Nordland, Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Nesna. For å sikre utdanning og forskning i hele Nordland, mener utvalget det er behov for endringer i måten høyere utdanning i Nordland er organisert og styrt på. Mindretallet på ett medlem deler flertallets analyse og forslag om arbeidsdeling, men mener dette best kan nås gjennom en tydelig og stramt organisert nettverksmodell mellom de tre høyskolene.

Lenke til rapporten Ta hele Nordland i bruk! (pdf-format)