Hva kan konsekvensene av en ulykke ved Sellafield-anlegget i Storbritannina være?

Strålevernet har på oppdrag av Miljøverndepartementet utarbeidet en rapport hvor de har estimert miljøkonsekvensene i Norge av en hypotetisk ulykke ved Sellafield-anlegget i Storbritannia.

Strålevernet har på oppdrag av Miljøverndepartementet utarbeidet en rapport hvor de har estimert miljøkonsekvensene i Norge av en hypotetisk ulykke ved Sellafield-anlegget i Storbritannia.

Forside rapportUtgangspunktet for studien er et scenario der en eksplosjon og brann ved B215-enheten fører til at 1 % av det radioaktive avfallet i HAL-tankene  slippes ut og transporteres med luftstrømmene. Modellering av luftspredning tar utgangspunkt i et reelt vær fra oktober 2008, med vindretning direkte mot Norge og nedbør over store deler av landet. Dette været er vurdert til å være relativt typisk for årstiden. Med utgangspunkt i dette værscenariet er nedfallet av cesium-137 i Norge estimert til om lag 17 PBq – dvs. ca 7 ganger mer enn nedfallet fra Tsjernobyl-ulykken. Store deler av landet vil rammes av radioaktiv forurensning, og Vestlandet og Sørlandet blir sterkest berørt.

Last ned rapporten i pdf-format