Meldinger til Stortinget

Meld. St. 13 (2009-2010)

Presesfunksjonen i Bispemøtet i Den norske kirke

Presesfunksjonen i Bispemøtet i Den norske kirke

Les dokumentet

Følg meldingen på Stortinget