MeldSt. 13 (2009-2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Presesfunksjonen i Bispemøtet i Den norske kirke

Presesfunksjonen i Bispemøtet i Den norske kirke

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no