Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati

Utredning og evaluering av seks e-demokratiprosjekter i norske kommuner

På oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet har Institutt for samfunnsforskning gjennomført et utredningsprosjekt med fokus på anvendelse av ulike modeller for bruk av elektronisk demokrati (e-demokrati) i Kommune-Norge.

På oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet har Institutt for samfunnsforskning gjennomført et utredningsprosjekt med fokus på anvendelse av ulike modeller for bruk av elektronisk demokrati (e-demokrati) i Kommune-Norge.

Utgangspunktet for prosjektet er seks kommuneprosjekter som har mottatt økonomisk støtte fra Kommunal- og regionaldepartementet. Denne rapporten presenterer hovedfunnene i dette utredningsprosjektet i relasjon til tre hovedtemaer:

  • Tydeliggjøre hvilke IKT-tiltak som kan karakteriseres som edemokratitiltak.
  • Oppsummere anvendelsen av ulike e-metoder og redskaper for elektronisk demokrati i kommune-Norge.
  • Drøfte effektive strategier for utvikling av e-demokrati.