Forsiden

NOU 2006: 9

Kvalitetssikring av sakkyndige rapporter i barnevernsaker

Til innholdsfortegnelse

Til Barne- og likestillingsdepartementet

9. september 2005 nedsatte Barne- og familiedepartementet et utvalg med oppgave å kvalitetssikre sakkyndige rapporter brukt i barnevernet. Utvalget leverer med dette sin enstemmige innstilling.

Oslo 28. mars 2006

Haldor Øvreeide

Berit Grøholt

Hilda Gerd Kolbjørnsen

Geir Hovland

Randi Skar

Wenche Hellerud

Espen Walstad

Til dokumentets forside