Prop. 1 S Tillegg 1 (2014–2015)

Endring av Prop. 1 S (2014–2015) om statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet

For budsjettåret 2015 — Endring av Prop. 1 S (2014–2015) om statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget