Prop. 101 L (2009–2010)

Endringar i sentralbanklova

Endringar i sentralbanklova

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget