Prop. 12 L (2014–2015)

Endringer i stiftelsesloven (stiftelsesklagenemnd)

Endringer i stiftelsesloven (stiftelsesklagenemnd)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget