Prop. 134 S (2013–2014)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Utbygging og finansiering av E39 Svegatjørn – Rådal i Hordaland

Utbygging og finansiering av E39 Svegatjørn – Rådal i Hordaland

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget