Prop. 144 S (2009–2010)

Endringar i «Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap»

Endringar i «Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap»

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget