Prop. 17 S (2014–2015)

Fullmakt til å ta opp statslån o.a.

FOR BUDSJETTÅRET 2015 — Fullmakt til å ta opp statslån o.a.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget