Prop. 29 S (2014–2015)

Endringar i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet

Til innhaldsliste

1 Innleiing

I denne proposisjonen legg Nærings- og fiskeridepartementet fram endringsforslag på statsbudsjettet 2014 i samsvar med pkt. 2 nedanfor.