Prop. 29 S (2014–2015)

Endringar i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget