Prop. 41 S (2014–2015)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Tillegg til Prop. 36 S (2014–2015) om ny saldering av statsbudsjettet 2014

FOR BUDSJETTÅRET 2014 — Tillegg til Prop. 36 S (2014–2015) om ny saldering av statsbudsjettet 2014

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget