Forsiden

Prop. 5 S (2014–2015)

Samtykke til å sette i kraft en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Hongkong SAR, undertegnet i Paris 22. august 2014

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

En avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Kongeriket Norge og Hongkong spesielle administrative region av Folkerepublikken Kina (heretter Hongkong SAR) ble undertegnet i Pars 22. august 2014. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon 6. juni 2014. Inga M. W. Nyhamar, chargé d`affaires ved den norske ambassaden i Paris, undertegnet avtalen på vegne av Norge og Hongkong SARs spesialrepresentant for økonomi og handelsaffærer i den europeiske union (EU), Linda Lai, undertegnet avtalen på vegne av Hongkong SAR.

Avtalen trer i kraft på datoen for den siste av de to notifikasjonene fra en avtalepart om at de interne prosedyrene for å sette avtalen i kraft er gjennomført. Avtalen vil deretter ha virkning for skattesaker for inntektsår som begynner på eller etter denne datoen. Opplysningene kan gjelde både sivile saker og straffesaker.