Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 5 S (2014–2015)

Samtykke til å sette i kraft en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Hongkong SAR, undertegnet i Paris 22. august 2014

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

En avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Kongeriket Norge og Hongkong spesielle administrative region av Folkerepublikken Kina (heretter Hongkong SAR) ble undertegnet i Pars 22. august 2014. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon 6. juni 2014. Inga M. W. Nyhamar, chargé d`affaires ved den norske ambassaden i Paris, undertegnet avtalen på vegne av Norge og Hongkong SARs spesialrepresentant for økonomi og handelsaffærer i den europeiske union (EU), Linda Lai, undertegnet avtalen på vegne av Hongkong SAR.

Avtalen trer i kraft på datoen for den siste av de to notifikasjonene fra en avtalepart om at de interne prosedyrene for å sette avtalen i kraft er gjennomført. Avtalen vil deretter ha virkning for skattesaker for inntektsår som begynner på eller etter denne datoen. Opplysningene kan gjelde både sivile saker og straffesaker.

Til toppen
Til dokumentets forside