Prop. 69 S (2009-2010)

Norske styrkebidrag til Afghanistan og utgifter i 2010

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I Prop. 1 S (2009-2010) for Forsvarsdepartementet har regjeringen redegjort for Norges samlede militære bidrag i Afghanistan. En helt sentral del av vår militære innsats er å bygge afghansk kapasitet og eierskap, med sikte på gradvis overføring av sikkerhetsansvaret til afghanske myndigheter. Dette gjøres ved å styrke kapasiteten til den afghanske hæren (ANA) og politiet (ANP) gjennom trening og mentorering, samt ved at norske styrker følger de afghanske sikkerhetsstyrkene når de gjennomfører operasjoner, såkalt partnering.

Regjeringens målsetning er å overføre sikkerhetsansvaret ( Transfer of Lead Security Responsibility - TLSR) til de afghanske sikkerhetsstyrkene i Faryab så snart disse har evne til det. Dette forutsetter økt tilstedeværelse av afghanske og andre lands sikkerhetsstyrker i Faryab.