Prop. 79 S (2009-2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

SAS AB – statens deltakelse i kapitalforhøyelse

SAS AB – statens deltakelse i kapitalforhøyelse

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget