Sosiale medier i departementene – idag og fremover

En arbeidsgruppe bestående av fem mastergradsstudenter fra Universitetet i Oslo har utarbeidet en rapport om departementenes bruk av sosiale medier, med vekt på mulighetene fremover.

En arbeidsgruppe bestående av fem mastergradsstudenter fra Universitetet  i Oslo har utarbeidet en rapport om departementenes bruk av sosiale medier, med vekt på mulighetene fremover. Prosjektet er en del av det tverrfaglige emnet prosjektforum og er gjennomført på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Det er etter gruppens mening "mye uutnyttet potensial i bruken av sosiale medier for departementene". De gir i sin rapport en rekke anbefalinger til departementene og oppsummerer dem i fem punkter;

  • Bruk sosiale medier tema-/prosjektbasert
  • Ha en klar strategi
  • Velg medium med omhu
  • Sørg for at nok ressurser er satt av til å gjennomføre med stil
  • Tenk aktiv dialog

Sosiale medier i departementene – idag og fremover (PDF)