St.meld. nr. 28 (2006-2007)

Om samarbeidet i NATO i 2006

Om samarbeidet i NATO i 2006

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no