Veiledning av nyutdannede lærere og veilederutdanning

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Brev til Utdanningsdirektoratet med departementets tilbakemelding vedrørende rapporter fra to arbeidsgrupper som har vurdert henholdsvis veiledningsordningen for nyutdannede lærere og veilederutdanningen.

Les brevet her

Vedlegg:

Brev til institusjoner som tilbyr lærerutdanning

Se også:

Rapport fra arbeidsgruppe som har sett på betingelsene for veilederordningen

Rapport fra arbeidsgruppe som har sett på veilederutdanningen