Veiledning av nyutdannede lærere og veilederutdanning

Brev til Utdanningsdirektoratet med departementets tilbakemelding vedrørende rapporter fra to arbeidsgrupper som har vurdert henholdsvis veiledningsordningen for nyutdannede lærere og veilederutdanningen.

Les brevet her

Vedlegg:

Brev til institusjoner som tilbyr lærerutdanning

Se også:

Rapport fra arbeidsgruppe som har sett på betingelsene for veilederordningen

Rapport fra arbeidsgruppe som har sett på veilederutdanningen