Anbod - regionale ruteflygingar i Sør-Noreg

Samferdselsdepartementet lyste 7. mai ut anbod på  drift av regionale ruteflygingar i Sør-Noreg i perioden 1. april 2016 – 31. mars 2020.

Innbyding til anbod. Regionale ruteflygingar i Sør-Noreg i perioden 1. april 2016 - 31. mars 2020 (pdf)

Sjå pressemelding  av 7. mai 2015 frå Samferdselsdepartementet i samband med anbodsutlysninga.

Sjå rettingar og tilleggsopplysningar av 30. juni 2015 frå Samferdselsdepartementet (pdf)