Rapporter, planer og strategier

Arbeidslivets behov for digital sikkerhetskompetanse frem mot 2030

Utarbeidet av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) for Justis- og beredskapsdepartementet.

Rapport: Arbeidslivets behov for digital sikkerhetskompetanse frem mot 2030 (PDF)