Bidrag og belønning

Om innvandrere i det norske arbeidsmarkedet. Rapport 2016:04 Institutt for samfunnsforskning

Rapporten «Bidrag og belønning – Om innvandrere i det norske arbeidsmarkedet» tar for seg hvordan innvandrere har tilpasset seg i det norske arbeidsmarkedet.

Rapportens første del analyserer om tilstrømningen av arbeidskraften fra utlandet har bedret balansen mellom tilbud og etterspørsel i det norske arbeidsmarkedet. Rapportens andre del undersøker ulike aspekter ved innvandrernes økonomiske integrering, herunder betydningen av botid i Norge på lønn og graden av tilpasning mellom jobb og utdanning.

Rapporten

Bidrag og belønning – Om innvandrere i det norske arbeidsmarkedet. Rapport 2016:04, Institutt for samfunnsforskning (Institutt for samfunnsforskning)

Oppdragstaker

Rapporten «Bidrag og belønning – Om innvandrere i det norske arbeidsmarkedet» er utarbeidet av Institutt for samfunnsforskning.

Oppdragsgiver

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet er.