Høring – Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.02.2014