Veiledninger og brosjyrer

Brukervalg i kommunal tjenesteyting - Veileder for kommuner som ønsker å innføre brukervalg

Denne veilederen omhandler brukervalg i kommunal tjenesteyting. Veilederen retter seg mot kommuner som ønsker å innføre brukervalg og har et todelt formål – vise muligheter for brukervalg innen egen organisasjon og gi råd om hvordan innføring av valg av tjenesteyter kan gjennomføres.

Veilederen tar for seg:

  • Hva brukervalg er
  • Hvordan kommunen kan legge til rette for brukervalg innenfor helse, omsorg og grunnskole
  • Forutsetninger og avklaringer knyttet til innføring av brukervalg, herunder forholdet til private tjenesteytere
  • Eksempler på ulike former for brukervalg fra helse, omsorg og skole

I Norge er det hovedsakelig erfaringer med brukervalg innenfor helse- og omsorgstjenester og skole. Veilederen er utarbeidet på bakgrunn av disse to sektorene, men erfaringene fra helse- og omsorgssektoren antas å være overførbare til andre sektorer.

Brukervalg i kommunaltjenesteyting (pdf)

Se også rapporten:

Brukervalg i kommunal tjenesteyting - en kunnskapsoppdatering