Høring - Forskrifter til byggesaksdelen i plan- og bygningsloven av 2009

Høringen er avsluttet og vi har mottatt om lag 320 høringsuttalelser. Planlagt ikrafttreden av ny byggesaksdel av plan- og bygningsloven med forskrifter er 1. juli 2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2009