De internasjonale undersøkelsene TIMSS og PIRLS

Undersøkelsene har sammen med PISA-undersøkelsen fått betydelig oppmerksomhet de senere årene. PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) kartlegger elevenes interesse for lesing og deres leseferdigheter på 4. trinn. TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) kartlegger elevens interesse for og ferdigheter i matematikk og naturfag på både 4. og 8. trinn.

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study)

Oppsummering av begge rapportene finner du her