Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Delegasjon

Vi viser til delegasjonsbrev fra Finansdepartementet til Finanstilsynet 1. september 2017, og til senere kontakt om gjennomføringen av MIFID II/MIFIR i norsk rett.

MIFID II/MIFIR trer i kraft i EU 3. januar 2018. Norske verdipapirmarkeder er gjennom EØS-avtalen en del av det indre marked og tett integrert mot europeiske foretak. MIFID II/MIFIR og MAR er EØS-relevant, men er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Finansdepartementet delegerer herved myndighet til Finanstilsynet til å treffe vedtak eller fastsette, oppheve eller endre forskrift etter de bestemmelser som er angitt nedenfor.

Av hensyn til å lage en samlet oversikt over delegasjonen gjentas her de hjemlene som ble delegert ved brev 1. september 2017, og delegasjonsfullmakten for allerede delegerte hjemler utvides i tråd med brevet her. Delegasjonen omfatter myndighet til å fastsette, oppheve eller endre forskrifter eller treffe vedtak for i sin helhet snarest å gjennomføre regler som samsvarer med det som vil følge av MIFID II/MIFIR. Delegasjonen omfatter også myndighet til å kunne gjennomføre regler som samsvarer med det som vil følge av MAR.

Lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

-         § 2-1 tredje ledd

-         § 2-2 sjette ledd

-         § 3-2 fjerde ledd

-         § 3-8 tredje ledd

-         § 3-10 annet ledd

-         § 3-11 første og fjerde ledd

-         § 3-12 tredje ledd

-         § 4-2 femte ledd

-         § 5-3 femte ledd

-         § 9-2 tredje ledd

-         § 9-9 fjerde ledd

-         § 9-11 sjette og syvende ledd

-         § 9-17 annet ledd

-         § 9-26 tredje ledd

-         § 10-10 tredje ledd

-         § 10-11 tolvte ledd

-         § 10-12 syvende ledd

-         § 10-13 tredje ledd

-         § 10-14 fjerde ledd

-         § 10-16 fjerde ledd

-         § 10-17

-         § 10-18 fjerde ledd

-         §10-19 fjerde ledd

-         § 10-20 fjerde ledd

-         § 11-2 fjerde ledd

-         § 11-3 tredje ledd

-         § 11-4 fjerde ledd

-         § 13-1 annet og tredje ledd

 

Lov 29. juni 2007 nr.74 om regulerte markeder (børsloven)

-         § 3 tredje ledd

-         § 17 femte ledd

-         § 24 åttende ledd

-         § 25 fjerde ledd

-         § 26 åttende ledd

-         § 27 fjerde ledd

-         § 28 fjerde ledd

-         § 29 fjerde ledd

 

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef 

Marianne Irgens
avdelingsdirektør

 

Oppdatert 19. desember 2017: Tillegg til delegasjon