Delvis ikraftsetting av lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

Fastsatt ved kgl.res. 27. september 2013 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 13-2, jf. § 13-1. Fremmet av Finansdepartementet

Fastsatt ved kgl.res. 27. september 2013 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 13-2, jf. § 13-1. Fremmet av Finansdepartementet

Delvis ikraftsetting av lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven). § 8-11 trer i kraft straks med virkning for boliger som verdsettes etter lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 8 C.

 

Tilhørende lov

Til toppen