Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Det norske lokaldemokratiets legitimitet

Tillit, deltakelse og ulikhet

Rapporten "Det norske lokaldemokratiets legitimitet – tillit, deltakelse og ulikhet" er en del av et større forskningsprosjekt departementet har bestilt for å øke kunnskapen om sammenhengen mellom demokrati og tillit og politisk ulikhet. Institutt for samfunnsforskning og NORCE Norwegian Research Centre står bak prosjektet.

Dette er den andre rapporten og tar blant annet for seg i hvilken grad samsvar mellom velgernes og de politiske representantenes sosiale bakgrunn påvirker den politiske tilliten, hvordan kommunale medvirkningsordninger påvirker innbyggernes tillit til politikerne og de demokratiske institusjonene, og innbyggernes tro på egen evne til å delta politisk (politisk selvtillit). Rapporten tar et dypdykk i hvordan sosial ulikhet henger sammen med politisk deltakelse ved å se på innvandrergruppen spesielt. Den drøfter også politisk tillit i lys av koronasituasjonen.

Det norske lokaldemokratiets legitimitet - tillit, deltakelse og ulikhet (pdf)