Politisk tillit, lokaldemokrati og legitimitet

Rapporten "Politisk tillit, lokaldemokrati og legitimitet" er en del av et større forskningsprosjekt departementet har bestilt for å øke kunnskapen om sammenhengen mellom demokrati og tillit og politisk ulikhet. Institutt for samfunnsforskning og NORCE Norwegian Research Centre står bak prosjektet, som skal være ferdig i september 2020.

Rapporten, som er den første i regi av prosjektet Forskning på demokrati og tillit og politisk ulikhet, gir en kunnskapsoversikt over forskning på politisk tillit og hva politisk tillit er. I tillegg inneholder den en analyse av ulike samfunnsgruppers tillit til lokaldemokratiet.

Politisk tillit, lokaldemokrati og legitimitet (pdf)