Ekstern kvalitetssikring av rapport om bedre nettdekning langs jernbanen

Holte Consulting, A-2 Norge og Menon Economics har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredningen (KVU) for bedre nettdekning langs jernbanen.

Les den eksterne kvalitetssikringens hovedrapport og delrapport 1 om usikkerhetsanalyse

Deler av begge dokumentene er unntatt innsyn med hjemmel i offentleglova § 23 av hensyn til det offentliges forhandlingsposisjon m.m.

Jernbanedirektoratets konseptvalgutredning for bedre nettdekning langs jernbanen fra september 2020 kan leses her