Endringer i barnevernloven

Forslag om endringer i finansieringsansvaret og i den faglige samhandlingen mellom stat og kommune, forslag om styrking av barns rettigheter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.11.2012