Endringer i barnevernloven

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Ved endringslov 19. juni 2009 nr. 45 er det gjort endringer i barnevernloven. I det følgende gis en kort orientering om endringene.

Endringer i barnevernloven (pdf)