Endringslov til folketrygdloven, samordningsloven og enkelte andre lover

Lov om endringer i folketrygdloven, samordningsloven og enkelte andre lover.

Se loven på lovdata.no