Et felles løft - Ekspertgruppen for forsvaret av Norge

For første gang er en uavhengig ekspertgruppe bedt om å lage en rapport om Forsvarets forutsetninger for å kunne løse sine mest krevende oppgaver. Tirsdag 28. april 2015 mottok forsvarsminister Ine Eriksen Søreide rapporten.

Norsk versjon: Et-Felles-Løft-webversjon.pdf

English version: Unified effort.pdf