Etniske minoriteter og forskjellsbehandling i leiemarkedet

Tema i rapporten er om og eventuelt på hvilke måter etniske minoriteter forskjellsbehandles i leiemarkedet.

Tema i rapporten er om og eventuelt på hvilke måter etniske minoriteter forskjellsbehandles i leiemarkedet.

Erfaringer fra forskjellige kategorier av utleiere og fra leietakersiden er analysert. Et viktig funn er at leiemarkedet oppleves helt forskjellig av leietakere med forskjellig innvandrerbakgrunn. I rapporten diskuteres forslag til indikatorer for å kunne måle eventuell diskriminering.