Evaluering av Innovasjon Norge

Evalueringen viser at Innovasjon Norge med stor sannsynlighet bidrar til økt verdiskaping i Norge.

Evalueringen viser at Innovasjon Norge med stor sannsynlighet bidrar til økt verdiskaping i Norge.

Arbeidet er gjennomført av Econ Pöyry, i samarbeid med Agenda Utredning & Utvikling AS og Damvad, på oppdrag av Nærings- og handelsdepartementet. Kommunal- og regionaldepartementet finansierer flere av Innovasjon Norge sine virkemidler.

Les mer på Nærings- og handelsdepartementet sine nettsider.