F-05-20 Reglement for statlige universiteter og høyskolers oppbygging og anvendelse av ubrukte budsjettmidler (avsetninger)

Kunnskapsdepartementet har fastsatt reglement for statlige universiteter og høyskolers oppbygging og anvendelse av ubenyttede bevilgninger (avsetninger).

Rundskriv F-05-20.pdf