Fastsettelse av forskrifter om vern av 27 skogområder i fylkene Vestland, Agder, Telemark, Buskerud, Østfold, Akershus, Innlandet og Trøndelag

Klima- og miljødepartementet (KLD) foreslår at det fastsettes forskrifter om vern for 27 skogområder.