Fastsettelse av forskrifter om vern av 46 skogområder i fylkene Hordaland, Rogaland, Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus, Østfold, Hedmark, Trøndelag og Troms

Klima- og miljødepartementet tilrår med dette opprettelse av 46 verneområder i skog i medhold av naturmangfoldloven. 30 av områdene er nye verneområder, 16 av områdene er utvidelse av eksisterende verneområder.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)