Felles IKT-utvikling i kommunal sektor

Utfordringer og muligheter med IKT-styring og IKT-samarbeid

Det finnes store gevinstmuligheter ved å øke IKT-samarbeidet i kommunal sektor og mellom stat og kommune, konkluderer denne utredning gjennomført av Devoteam daVinci.