Fleire skal få ein trygg heim

Publikasjonskode: H- 2231 N

Auka busetjing av vanskelegstilte på bustadmarknaden er hovudmålet for det bustadsosiale arbeidet. Denne publikasjonen gir ein oversikt over dei statlege rammene og måla som gjeld for arbeidet med å busetja vanskelegstilte på bustadmarknaden i 2009.

Auka busetjing av vanskelegstilte på bustadmarknaden.