Fleire skal få ein trygg heim

Publikasjonskode: H- 2231 N

Auka busetjing av vanskelegstilte på bustadmarknaden er hovudmålet for det bustadsosiale arbeidet. Denne publikasjonen gir ein oversikt over dei statlege rammene og måla som gjeld for arbeidet med å busetja vanskelegstilte på bustadmarknaden i 2009.

Auka busetjing av vanskelegstilte på bustadmarknaden.

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.