Foredrag til kongelig resolusjon om Verneplan for skog

Klima- og miljødepartementet (KLD) tilrår med dette opprettelse av 9 nye naturreservater i Oslomarka i medhold av lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven).

Last ned Kongelig resolusjon (pdf).