Høring - forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale (bioprospekteringsforskriften)

Miljøverndepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet har i fellesskap utarbeidet et høringsbrev med tilhørende forslag til forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.04.2013