Forslag til forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale (bioprospekteringsforskriften)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.04.2013