Forskrift om aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

Denne forskriften omfatter medlemmer som fyller vilkårene i folketrygdloven § 10-6 Stønad til bedring av funksjonsevnen i dagliglivet.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen