Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge, fastsatt av Tariffnemnda 6. oktober 2008

Forskriften er opphevet.

Forskriften er opphevet.

Forskrift i fulltekst hos Lovdata